Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku - SG ZOZ

ul. Staicha 1

32 - 660 Chełmek

tel. 33 846 14 61, 33 846 11 69

A
A+
A++
      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku - SG ZOZ

ul. Staicha 1

32 - 660 Chełmek