Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku - SG ZOZ

                                              32 - 660 Chełmek, ul. Staicha 1                      tel. 33 846 14 61, 33 846 11 69

 

A
+A

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku - SG ZOZ

                                              32 - 660 Chełmek, ul. Staicha 1                      tel. 33 846 14 61, 33 846 11 69

 

     Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku - SG ZOZ

32 - 660 Chełmek, ul. Staicha 1